1401-07-17
بازدید رئیس صنایع استان

بازدید رئیس اداره صنایع استان از شرکت سوله کاوه پارس زرین

بازدید رئیس اداره صنایع استان از شرکت سوله کاوه پارس زرین در این دیدار ریاست محترم صنایع استان مرکزی از […]
1399-07-01
NM 2

بازدید امام جمعه محترم شهرستان ساوه

1392-05-09
nw9

تقدیر از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کارآفرین برتر در سال 92

از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کار آفرین برتر در سال 92 توسط جناب آقای […]