آموزش ساخت سوله و سوله سازی، آموزش جوشکاری، طارحی سازی فلزی، اسکلت فلزی

2023-05-19
دستورالعمل رویه جوشکاری

دستور العمل جوشکاری WPS چیست ؟

دستور العمل جوشکاری WPS هدف از دستورالعمل جوشکاری یا welding procedure specification (WPS) مشخص کردن جزئيات فرآيند جوشکاری يک قطعه يا […]
2023-05-11
ajzai soleh

اجزای سوله

اجزای سوله اگر قصد خرید سوله و یا آشنایی با اجزای مختلف سوله را دارید می توانید پس از مطالعه […]
2023-02-24
آشنایی با فرآیند جوشکاری و انتخاب نوع الکترود

آشنایی با فرآیند جوشکاری و انتخاب نوع الکترود

فرآیند جوشکاری در سوله سازی جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار (Shielded Metal Arc Welding)  اين روش که در برخی […]
2023-02-16
ساخت سوله شرکت دینا استیل

آشنایی با مراحل ساخت سوله

اهمیت آشنایی با مراحل ساخت سوله در این مقاله به بررسی مراحل ساخت و تولید اجزای تشکیل دهنده سوله می […]
2023-02-09
بازرسی عینی جوش به روش تست مایع نافذ (PT)

روش تست مایع نافذ (PT)

دامنه کاربرد تست مایع نافذ (PT) در مقالات گذشته با عیوب جوش و بازرسی چشمی آنها در سوله سازی آشنا […]
2023-02-04
بازرسی چشمی عیوب جوش در ساخت سوله و اسکلت فلزی

بازرسی چشمی عیوب جوش (V.T)

يكي از موثرترين روش‌های بازرسی جوش و تشخیص عیوب جوش در هنگام ساخت سوله و اسکلت فلزی ، بازرسی چشمی […]