ساخت سوله شرکت پتروفوند بین الملل

شرکت پتروفوند بین الملل

شرکت پتروفوند بین الملل

شرکت پتروفوند بین الملل در منطقه ویژه اقتصادی کاوه واقع شده است. این شرکت به عنوان یک شرکت خصوصی در سطح بین الملل در زمینه تولید‌ و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات ریخته گری تحت همکاری و نظارت مستقیم طرف ایتالیایی فعالیت می‌کند.

اجرا و ساخت سوله

اجرا و ساخت سوله شرکت پتروفوند بین‌الملل توسط تیم مجرب سوله سازی کاوه پارس، یکی از واحدهای فعال در بزرگترین شهر صنعتی ایران (شهر صنعتی کاوه) انجام شده است. این پروژه  در مساحت 53000 متر مربع با دهانه 22 متری و به وزن 380 تن پیاده‌سازی و اجرا شده است.

تصاویرساخت سوله پروژه شرکت پتروفوند بین الملل

دیگر پروژه‌های انجام شده