ساخت سوله شرکت سرام نگار

شرکت سرام نگار

شرکت سرام نگار

شرکت سرام نگار در سال 1371 با هدف تولید کاشی تزئینی در شهرصنعتی کاوه تاسییس شد. این مجموعه در راستای نیاز بازار و کمبود محصول تخصصی کاشی دیوار تاسیس و برنامه ریزی‌های لازم جهت راه اندازی واحد تولیدی کاشی دیوار را نمود.

اجرا و ساخت سوله

اجرا و ساخت سوله شرکت سرام نگار توسط تیم مجرب سوله سازی کاوه پارس، یکی از واحدهای فعال در بزرگترین شهر صنعتی ایران (شهر صنعتی کاوه) انجام شده است. این پروژه  در مساحت 17000 متر مربع با دهانه 37 متری بدون ستون وسط پیاده سازی و اجرا شده است.

تصاویرساخت سوله پروژه شرکت سرام نگار

دیگر پروژه‌های انجام شده