ساخت سوله شرکت رزین اکسین

شرکت رزین اکسین

شرکت آوام تجارت رزین اکسین

شرکت آوام تجارت رزین اکسین یکی دیگر از پروژه‌های اجرا شده شرکت سوله کاوه پارس می‌باشد. تمامی بخش‌های اجرایی این سوله اعم از طراحی نقشه تا ساخت سوله توسط تیم مجرب شرکت سوله کاوه پارس پیاده سازی و اجرا شده است.

اجرا و ساخت سوله

اجرا و ساخت سوله شرکت آوام تجارت رزین اکسین توسط تیم مجرب سوله سازی کاوه پارس، یکی از واحدهای فعال در بزرگترین شهر صنعتی ایران (شهر صنعتی کاوه) انجام شده است. این پروژه با اجرای سوله و اسکلت تلفیقی در مساحت 70000 متر مربع وزن 400 تن پیاده‌سازی و اجرا شده است.

تصاویرساخت سوله پروژه شرکت رزین اکسین

دیگر پروژه‌های انجام شده